Loading...

Konkurs recytatorski "Lodorosty i bluszczary"WYNIKI I EDYCJI DZIELNICOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 „LODOROSTY I BLUSZCZARY” WIERSZE DLA DZIECI JERZEGO FICOWSKIEGO 

Przedstawiamy  wyniki szkolnego etapu Konkursu Recytatorskiego „Lodorosty i bluszczary” wiersze dla dzieci Jerzego Ficowskiego

Kategoria wiekowa klasy 1 – 3

             I miejsce: Amelia Wirkowska kl. 2C

             II miejsce: Wiktoria Galasiak kl. 2C

                               Martyna Zych kl. 3D

             III miejsce: Diana Neuhorn kl. 3C

 

Kategoria wiekowa klasy 4 – 6

             I miejsce:  Julia Pikoń kl. 5C

             II miejsce: Aleksandra Pasoń kl. 6E

             III miejsce: Zofia Borowik kl. 5C

 

W roku szkolnym 2019/2020 konkurs, jak wynika z regulaminu był zaplanowany dla wszystkich szkół podstawowych dzielnicy Praga – Północ. Jednak z powodu zagrożenia koranawirusem  został zakończony na etapie szkolnym. Zwycięzcy szkolnego etapu otrzymają dyplomy i nagrody, gdy tylko będzie to możliwe.

 
REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

pod patronatem Fundacji im. Jerzego Ficowskiego

„Lodorosty i bluszczary”


wiersze dla dzieci Jerzego Ficowskiego

 

Jerzy Ficowski – pisarz, poeta, tłumacz, powstaniec warszawski. Postać barwna, intrygująca, wielowymiarowa. Szczególnie warta uwagi jest jego otwartość na to, co inne, tolerancja wobec odmienności. Znamy go przede wszystkim jako wrażliwego, pełnego ciekawości świata odkrywcę i propagatora twórczości romskiej, czy też popularyzatora motywu żydowskiego. Pisał o tym, co niebagatelne, unikalne, ulotne. Tworzył również pełne ciepła i niezbywalnego uroku wiersze dla najmłodszych. Pragniemy, by poprzez ten konkurs jego małe arcydzieła słowa stały się szerzej znane. By twórczość tego rodowitego warszawiaka zyskała godne siebie miano ważnej i ponadczasowej.

 

1.      Organizator: Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi.

 

2.      Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi, ul. Jagiellońska 7 Warszawa. Biblioteka szkolna.

 

3.      Wszystkie szkoły podstawowe na terenie dzielnicy Praga – Północ m. st. Warszawy otrzymają od Fundacji im. Jerzego Ficowskiego po jednym egzemplarzu książki  J. Ficowskiego „Lodorosty i bluszczary”.

 

4.      Warunki uczestnictwa:

 

·      W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas  1 – 6 szkól podstawowych dzielnicy Praga – Północ .

·        Uczestnik powinien zaprezentować jeden wiersz wybrany ze zbioru „Lodorosty i bluszczary”.

·        Szkoły przeprowadzają eliminacje do konkursu i zgłaszają maksymalnie po 6 uczestników.

·        Uczestników konkursu zgłasza szkoła przez wypełnienie  formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1). Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: biblioteka@sp50.waw.pl lub dostarczyć osobiście do placówki Organizatora.

·        W dniu konkursu opiekun zgłoszonej grupy zobowiązany jest dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2). Bez tej zgody uczestnik nie zostanie dopuszczony do konkursu.

·        Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl

 

5.      Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych :

·        I kategoria: klasy 1 – 3,

·        II kategoria: klasy 4 – 6.

 

6.      Kryteria oceny:

Recytację wierszy oceniać będzie komisja konkursowa, w skład której wejdą nauczyciele i bibliotekarze. Kryteria oceny wszystkich recytacji:

·        Zapamiętanie tekstu (3 punkty),

·        Interpretacja (3 punkty),

·        Akcesoria/strój (2 punkty),

·        Wrażenie ogólne (2 punkty) – maksymalnie 10 punktów.

 

7.      Terminy:

·        Do 31 marca 2020r. przyjmujemy zgłoszenia uczniów do konkursu na adres: e-mail: biblioteka@sp50.waw.pl lub osobiste.

·        Do dnia 3 kwietnia 2020r. powiadomimy o harmonogramie przesłuchań.

·        Przesłuchania uczestników odbędą się 16 kwietnia w siedzibie organizatora.

·         Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie na uroczystej gali. O terminie uroczystości powiadomimy oddzielnym pismem.

 

8.      Cele konkursu:

·        Poznanie poezji dziecięcej Jerzego Ficowskiego;

·        Rozwijanie zainteresowań literaturą piękną języka ojczystego;

·        Doskonalenie warsztatu recytatorskiego.

 

9.      Zgłoszenie szkoły do konkursu uważane jest za uznanie warunków regulaminu.ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa
22 619 17 54 wew. 32